Fisioteràpia

FISIOTERÀPIA

Mitjançant el Servei de Fisioteràpia, l’entitat ofereix tractaments rehabilitadors, adequats a les necessitats físiques de cada pacient.

L’objectiu del Servei és millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat física, persones accidentades i afectats per malalties musculars i degeneratives, així com tenir cura del benestar dels seus respectius familiars.

Ens dirigim a persones:

 • Residents al Municipi de Calvià.
 • Amb certificat de discapacitat (o en tramitació).
 • Sense discriminació de sexe i edat.

Al capdavant del Servei es troben:

Treballadora Social de l’entitat, el treball de la qual és:

 • Atenció de noves demandes.
 • Seguiment de pacients en tractament i les seves famílies.
 • Coordinació general del Servei.

Fisioterapeuta:

 • Aplicació de tractaments mitjançant diverses teràpies.
 • Educació del pacient per millorar les seves condicions físiques.
 • Educació de famílies sobre atenció al pacient.
 • Tècniques que porta a terme:
  • Cinesiteràpia.
  • Mobilització neuromeníngea.
  • Estiraments i massatges.
  • Osteopatia cranial i visceral.
  • Teràpia Bobath.
  • Tècnica de Jones.
  • Teràpia Miofascial.
  • Reeducació de la marxa.
  • Higiene postural.
  • Tonificació específica.