Grup de Joves

GRUP DE JOVES

Grup de Joves és un servei de caràcter socioeducatiu i de dinamització, dirigit a adolescents i joves amb discapacitat intel·lectual residents al municipi de Calvià.

Oferim als joves la possibilitat de fer grups de relació amb els quals gaudir d’un temps d’oci. No obstant això, la nostra tasca també és educativa, dirigida a treballar habilitats de relació, comunicació i cognitives i, per tant, afavorir l’aprenentatge de pautes lligades al desenvolupament i maduració dels joves.

El projecte no interfereix amb l’assistència dels nostres usuaris als seus centres especials d’ocupació, tallers ocupacionals o educació reglada, ja que les activitats que formen el servei es duen a terme de dilluns a divendres en horari d’horabaixa i caps de setmana.

Els objectius que persegueix el projecte són:

 • Dinamitzar i normalitzar el temps lliure dels joves amb discapacitat intel·lectual de Calvià, a fi de facilitar la seva integració en la comunitat.
 • Entrenar habilitats d’interacció personal i grupal, així com afavorir l’aprenentatge d’estratègies per a un desenvolupament autònom dins de la comunitat
 • Oferir un temps de respir a les famílies

Ens dirigim a:

 • Adolescents i joves adults. (A partir de 13 anys).
 • Residents en el municipi de Calvià o vinculació molt propera a aquest.
 • Tramitació de discapacitat intel·lectual amb certificat de discapacitat.

El Servei l’integren un conjunt d’activitats, les quals donen forma al projecte Grup de Joves:

 • Sortides d’Oci: Activitats d’oci i temps lliure realitzades els caps de setmana. Les sortides sempre es duen a terme en espais oberts, usant recursos públics i privats. Es cerca la integració del jove en mitjans normalitzats de la comunitat.
 • Grup de Teatre: Activitat entre setmana, enfocada a mantenir i millorar capacitats lingüístiques dels joves (escoltar, xerrar, llegir i escriure), augment de confiança i foment del treball en grup.
 • Zumba / Pilates: Activitat física entre setmana. Complementarietat de Zumba, activitat de ball, divertida, generadora d’endorfines i tonificadora del cos; amb Pilates, disciplina que aporta relaxació, flexibilitat i millor autoconeixement del cos.
  La combinació d’ambdues disciplines fa un tàndem perfecte per al benestar físic del jove.
 • Batucada: Activitat entre setmana on els joves, a través de la percussió, treballen la concentració i milloren els estats d’ànims, a més d’augmentar la seva energia física.
 • Taller de pintura: Activitat puntual entre setmana on els joves deixen fluir tota la seva creativitat mitjançant l’art de la representació gràfica.
 • Convivències grupals: Durant l’any, es realitzen diverses activitats en grup per tal de treballar habilitats de vida independent, convivències a apartaments i acampades on els joves reforcen i aprenen tasques pròpies de vida autònoma: responsabilitat sobre les seves pertinences, neteja, ordre, consens en decisions amb companys …..
 • Viatges: Essent l’activitat que més directament incideix sobre l’objectiu de respir familiar, és un gran al·licient per als membres del Grup de joves poder acudir de viatge amb els seus companys.

Al capdavant del Servei es troben:

 • Treballadora Social.
 • Psicòloga.
 • Monitora.
 • Equip de voluntariat.